โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ส่งผลงานรายการ แนวปฏิบัติที่ดีเป็นรายด้าน การประชุมวิชาการ
โรงเรียนปายวิทยาคารขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ส่งผลงานรายการ แนวปฏิบัติที่ดีเป็นรายด้าน
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 164 ครั้ง