โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน“วันรพี ประจำปี 2565”
โรงเรียนปายวิทยาคารขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน“วันรพี ประจำปี 2565”
วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร เป็นเกียรติในการรับโล่รางวัลและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ที่ได้เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน“วันรพี ประจำปี 2565” ได้แก่ รายการตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือก(ส่วนจังหวัด) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน คือ นายสิริภูมิ กันธะลีย์และนางสาวโสภิตนภา ปัญญาไชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 รอบคัดเลือก (ส่วนภูมิภาค) และรายการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายสิริภูมิ กันธะลีย์ นางสาวโสภิตนภา ปัญญาไชย นางสาวพรรณปพร ปิ่นแก้ว นางสาวรัตนาวลี ตุ่นแก้ว โดยมีนางศิริวัฒนา ยุ้งทอง นายศรัณยู แสนสุรีย์และนางสาวอาริยา ยอดแฉล้ม ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปายวิทยาคาร

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,09:54   อ่าน 82 ครั้ง