โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ
โรงเรียนปายวิทยาคารขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (คศ.4)
นายวัชรกร สุรินทร์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,21:21   อ่าน 92 ครั้ง