โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
การแข่งขัน MSC Cover Dance 2022
การแข่งขัน MSC Cover Dance 2022
เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวอาริยา ยอดแฉล้ม ครูโรงเรียนปายวิทยาคารนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Cover Dance ในงาน "มหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (CMRU One for All 2022 @Mae Hong Son Campus)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
โดยนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ทีม The legend ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทีม Just ME I-Del ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนปายวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน ที่มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และสร้างผลงานให้แก่โรงเรียน

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,14:40   อ่าน 21 ครั้ง