โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

Adobe Acrobat Document บทนำ ประวัติความเป็นมา และข้อมูลสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.03 KB
Adobe Acrobat Document 2.-ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา-65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.14 KB
Adobe Acrobat Document 5.-กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา-65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.25 KB