โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
Social Network

เพจโรงเรียปายวิทยาคาร  https://www.facebook.com/Pai.SecondarySchool
เว็บไซต์โรงเรียนปายวิทยาคาร http://www.pwtk.ac.th