โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document บทนำ ประวัติความเป็นมา และข้อมูลสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 454.02 KB
Adobe Acrobat Document ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา-65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.14 KB
Adobe Acrobat Document 3.ประมาณการรายรับ-จ่าย-65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.59 KB
Adobe Acrobat Document 5.-กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา-65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.25 KB