โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.65 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนปายวิทยาคาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.44 KB