โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document คำสั่งโรงเรียนปายวิทยาคา 042   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.63 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนปายวิทยาคาร 042   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.43 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 041   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB