โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานการรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.86 KB
Adobe Acrobat Document สถิติจำนวนนักเรียนยอด-10-มิ.ย.-65 O15   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.02 KB