โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

JPEG Image ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.78 KB
Adobe Acrobat Document แบบ-สขร-งบไม่เกิน-5000-ปีงบประมาณ2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.01 KB