โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB