โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 041   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB