โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนปายวิทยาคาร แนวปฏิบัติการร้องทุกข์ 029   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.69 KB