โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการทำงานของงานพัสดุ O14   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.68 KB