โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตนเอง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.74 KB
Adobe Acrobat Document เกณฑ์การพิจารณาครูดีศรีปาย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.08 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบรรจะแต่งตั้งบุคลากร ฯ 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.63 MB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินพนักงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 527.71 KB
Adobe Acrobat Document 1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.47 KB
Adobe Acrobat Document 2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.82 KB
Adobe Acrobat Document 3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.62 KB
Adobe Acrobat Document 4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.95 KB
Adobe Acrobat Document 5_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.87 KB
Adobe Acrobat Document 6_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.73 KB