โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB