โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานITA   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB