โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document โครงสร้างองค์กรและระบบการกำกับองค์กร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.47 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.13 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ว23-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.41 KB
เอกสารเลื่อนขั้นเงินเดือน https://drive.google.com/drive/folders/1n4qZUdazxUeFmCyO0M7ucJAhZkTfvCqT?usp=sharing