โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.37 KB