โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document สรุปโครงการบุคคล-64 ระยะ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 645.12 KB
Adobe Acrobat Document สรุปโครงการบุคคล-64 ระยะ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 910.23 KB