โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
E-Service

Adobe Acrobat Document ใบคำร้องของ-ปพ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.25 KB
Adobe Acrobat Document ใบคำร้องย้าย-ออก-เข้าเรียนของนร.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.73 KB
Adobe Acrobat Document ตัวอย่างใบปพ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 900.56 KB